Τα Τμήματά μας

Ο Βρεφικός - Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο "ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΣ" βρίσκεται στην οδό Χατζοπούλου 4 στους Αμπελόκηπους και διαθέτει 5 τμήματα:
Cute Baby Boy

 Βρεφικό

1 έτους

Cute Girl

Προνήπια (μικρά)

4 ετών

Kid Painting

Προπρονήπια

3 ετών

Kids in Daycare

Προνήπια

5 ετών

Children in Indoor Playground

Nήπια

6 ετών